ItaT SAMMEN

#ladolcevita  | Viktige italienske filmer fulgt av en debatt

“SPØRSMÅLENE ER ALDRI TABU. SVARENE KAN JO VÆRE DET AV OG TIL.”(S. Leone, 1965)

Vi arrangerer filmkvelder med hensikt til å utdype alminnelige temaer som kan være av interesse til de aller fleste. Filmene blir etterfulgt av en diskusjon som vi håper skal bli en anledning til å drøfte og problematisere temaer knyttet til filmene. Hvert film skal introduseres av en sakkyndig, slik at plottene og temaene blir bedre forstått.

#tuttiatavola | Lunsjer og middager for medlemmer

SOSIALISERING PÅ DEN ITALIENSKE MÅTEN

Å bli kjent med hverandre og å bruke tid sammen er et kjennetegn av hvilket som helst samfunn. For italienere betyr det som oftest å sitte sammen rundt et bord og bite i noe god mat. Dessuten mener vi at våre tradisjoner er en del av vår identitet og personalitet, så blir det gøy å feire sammen de mest viktige italienske høytider.

Se hva som skjer i #itatinsieme:

Tidligere og fremtidens arrangementer kan man se på EVENTI