ItaT Life

ITATs strukturen og målet er å tilrettelegge varierte opplevelser som alle medlemmer kan få nytte av. Derfor er vårt tilbud delt i tre kategorier, målrettet mot forskjellige opplevelser som likevel kan betraktes som komplementære. På denne måten håper vi at det blir mulig å oppleve den italienske sjelen og kulturen i sin helhet, på 360 grader.

#ITATFOROSS

SKREDDERSYDDE TILTAK FOR ENHVER AV OSS

Målet med dette er å gjennomføre arrangementer som bidrar til å skape et sterkt og sammenhengende italiensk samfunn her i byen. Derfor har vi opprettet tiltak som sikter mot å minske vanskeligheter som man kan oppleve når man først kommer til Norge, og vi jobber stadig med å bygge og utvide et nettverk som kan være til nytte av både våre medlemmer og enheter vi er knyttet til, og tilrettelegge arrangementer som skal kunne spre kreativiteten og kvaliteten som er typisk italiensk her i Norge.

Finn ut mer her! #itatfoross!

#ITATSAMMEN

Jo FLERE, DESTO BEDRE!

Vi ønsker å være med og promotere begivenheter som skal kunne bidra til integrering av
italienerne som bor i Trondheim. Samtidig ønsker vi å gjøre folk flest bedre kjent med vår kultur og spre den, og kanskje rette opp noen stereotyper underveis. Vi arrangerer et bredt valgt aktiviteter, fra de som forsøker å vise frem mesterverk i italiensk kunst til andre som har som mål å formidle den ekte italienske essensen, alltid med tanke at alt dette kan fungere som lim i samfunnet.

Oppdag #itatsammen!

#ITATFORDEMINSTE

VI FORVANDLER DET UVANLIG TIL DET VANLIG

ItaT for de minste er området for de minste, enten de er italienere eller ikke. Her får de mulighet til å øve, spille og eksperimentere med det italienske språk i kontekster som tenkes og skapes nettopp for dette målet. Utgangspunktet til ItaT for de minste er nettopp det å formidle og overføre vår kultur og våre skikkelser.

Kikk her for å oppdage tilbudet #itatfordeminste!