Messe på italiensk

Den katolske bispedømme i Oslo, i samarbeid med Den katolske kirke i Trondheim og ikke minst padre Egil Mogstad og padre Cornelius Onwuekwe har gleden av kunngjøre at det fremover skal holdes katolske høymesser på italiensk i Trondheim.

VeIEN HIT

Selv om i vedtektene til stiftelsesdokumentet står det at “Organisasjonen er […] ikke-religiøs […], hadde en god del av medlemmene tidlig formidlet en ønske om å kunne delta i en messe på italiensk. Ved St. Olav katolske kirke er det gudtjenester i mange språk, slik som, i tillegg til norsk, engelsk, polsk, filippinsk og litauisk, men ikke italiensk.

Med tanke på dette tok vi kontakt med Italias ambassade i Oslo, og som følge av et møte, begynte vi å drøfte saken med Raffaele Romeo, representanten for La Comunità Cattolica Italiana a Oslo. Etter en periode uten utviklinger, som også skyldtes at noen av de medlemmene som skulle ta opp saken forlot byen og dermed vår assosjasion, fikk vi høre fra Raffaele igjen. Han fortalte oss at samtalene mellom de to myndighetene, Den katolske bispedømme i Oslo og Den katolske kirke i Trondheim, hadde fortsatt i mellomtida og de hadde kommet til enightet om en pilotprosjekt i løpet av 2020.

Derfor er det nå bestemt at det blir en høymesse i Dantes språk (se detaljene her) hver annen søndag, klokka 15:00 fra og med søndag 8. mars her i Trondheim. Som sagt ovenfor, blir arrangementet utført som pilot i første omgang, men avhenging av deltakelse er det ikke umulig at det etter hvert skal kunne bli til en fast avtale.

Det er viktig å understreke at ItaT kun har fungert som  initiativetaker i forbindelse med denne saken, som etter hvert ble tatt opp av andre, men vi formidler med glede denne nyheten, siden vi vet at den er av interesse for mange. Vi skal også publisere videre om dette på denne nettsiden og på Facebook, slik at det skal være så lett som mulig for de interesserte å laste ned detaljene på sin kalender.

OM celebranteN

Høymessen skal holdes av padre Cornelius Onwuekwe. For tiden er han den spiritualske pastoren til La Comunità Cattolica Italiana a Oslo. Han er født i Eziachi i Nigeria og utdannet ved bispedømmet i Orlu, Nigeria. Han bodde i Italia i mange år, der han var kapellan for menigheter både i Basilicata og Campania.  Siden hans ankomst til  bispedommen i Oslo, har den katolske menigheten der blomstret og vokst eksponentielt, og det er ikke tvil om at dette skyldes i stor grad hans personlig innsats i å gjøre den italienske trossamfunnet mer synlig og byggende.

Risultato immagini per padre egil trondheim
padre Egil Mogstad
Cornelius Onwuekwe
padre Cornelius Onwuekwe