Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument

| 2018, den 06. FEBRUAR i Trondheim (Trøndelag) i møterommet R93 ved NTNU, Realfagbygget, Høgskoleringen 5, ble det avholdt stiftelsesmøte.

Til stede som stiftere var:

 1. ANSALONI LUCA
 2. CARLUCCI SALVATORE
 3. CAVAZZA ANDREA
 4. CORTESI GIULIA
 5. DE STEFANO MATTEO
 6. FORLIVIO FRANCESCO
 7. MANDERIOLI NATASCIA
 8. MARINELLI GIUSEPPE
 9. MINORETTI ARIANNA
 10. PERINU CRISTINA
 11. RUOCCO MASSIMILIANO
 12. STOMBELLI SILVIA
 13. TARANTINO ELEONORA

Undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet stiftelsen med følgende vedtekter:

§ 1.

Foreningen med følgende navn ble stiftet:

“ItaT – Italiani a Trondheim/Italienere i Trondheim”

§ 2.

Foreningen er registrert hos nåværendes leders bosted.

§ 3.

Foreningen er basert på den sivile, kulturelle og sosiale solidariteten som skal fremme integrering og aggregering av det italienske samfunnet i Trondheim og i Norge. Foreningens formålet er å fremvise den italienske kulturen til det norske samfunnet.

§ 4.

Foreningen har ubegrenset varighet, bortsett fra oppløsningen av styret i henhold til vedtektenes artikkel 13, vedlagt til dette dokumentet

§ 5.

Foreningen vil ha som hovedprinsipper, analysert i detalj i vedtektene: fravær av kommersielle fortjeneste, forfølgelse av sosial solidaritet, demokratisk struktur, valgbarhet, ulønnet ansvar og roller, årsmøte av medlemmer er foreningens høyeste myndighet, forbud mot å utføre aktiviteter som er ikke en del av vedtekter.

§ 6.

Undertegnede bestemmer at styret for den første treårsperioden består av 7 medlemmer, og de oppnevner følgende personer med følgende verv:

# NAVN ETTERNAVN ROLLE
1 GIUSEPPE MARINELLI LEDER
2 SALVATORE CARLUCCI NESTLEDER
3 FRANCESCO FORLIVIO SEKRETÆR
4 CRISTINA PERINU KASSERER
5 ANDREA CAVAZZA STYREMEDLEM
6 MASSIMILIANO RUOCCO STYREMEDLEM
7 NATASCIA MANDERIOLI STYREMEDLEM
8 ELEONORA TARANTINO 1. VARAMEDLEM
9 LUCA ANSALONI 2. VARAMEDLEM

Det nyopprettede styret oppnevner også følgende personer med følgende verv:

# NAVN ETTERNAVN ROLLE
1 SILVIA STOMBELLI REVISOR
2 GIULIA CORTESI REVISOR

§ 7.

Kostnadene som er knyttet til stiftelsen av foreningen er dekket av selve foreningen.

Det første regnskapsåret slutter den 31/12/2018.